Yazar : Muhammed en-Nâşirî

Telif

en-Nesâihü'l-imâniyye li-zevi'l-vilâyâti's-sultâniyye

Girişindeki ifadelere göre eser hilafet, hilafetin fazileti, gereklilikleri ve bununla ilgili bazı hususları ihtiva etmektedir. Müellif eseri birçok eserden istifade ederek oluşturduğunu belirtmektedir. Eserin kaynakları ayet, hadis ve ...

Naşirî Muhammed en-Nâşirî Nestalik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi