Yazar : Muhammed el-Ardahânî

Telif

Risâle fî isbâti hilâfeti Ebî Bekri’s-Sıddîk bi’n-nüsûs

Eser adından da anlaşılacağı üzere Hz. Ebû Bekir'in halifeliğinin naslar kullanılarak ispatının yapıldığı, bu konuyla ilgili sorular ve cevaplarının anlatıldığı bir kitaptır. Girişte beliritildiğine göre eser Sultan Mehmed ...

Muhammed el-Ardahânî Nesih-Talik İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi