Yazar : İbnü'l-Ekfânî

Telif

Risâle fî âdâb-ı sohbeti’l-mülûk

Eserin girişinde müellif eserinin, hukemânın hükümdarlarla (mülûk) dostluk kurmak/sohbet etmek ve onlara hizmet etmek hakkında söyledikleri sözlerden derlediği nasihatleri - ihtiva eden - bir risale olduğunu belirtir. Bu ifadesinden ...

İbnü'l-Ekfânî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

İkmâlu’s-siyâse fî ilmi’l-fîrâse

Bir mukaddime, yirmi fasıl ve bir hâtimeden müteşekkil bir eserdir. Eserin mukaddimesinde müellifin "… Filozofların (hukemâ) da açıkladığı gibi bu ilmin neticesinde nefsin ahlâkının bedenin mizâcına bağlı (olduğu ...

İbnü'l-Ekfânî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi