Yazar : İbn Miskeveyh

Telif

Tehzîbü’l-ahlâk ve tathîrü’l-a‘râk

Eserin mukaddimesinde müellif amacı hakkında; nefsimiz için güzel fiillerin kendiliğinden ve zorlama olmaksızın sadır olduğu bir ahlâk elde etmenin ancak sanatla ve eğitimle olacağını ve bunun yolunun da nefsimizin ne olduğunu, ...

İbn Miskeveyh Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi