UA-128574582-4

Yazar : Güvâhî

Telif

Pendnâme

Ahlâk ve siyasete dair hikâyelerle zenginleştirilmiş mesnevî türü bu eser 2133 beyit, altmış hikâye ve 450 atasözünden müteşekkildir. Eserin hâtimesinde müellif eserin telif tarihini hicrî 933 olarak zikretmektedir. Emine ...

Güvâhî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi