UA-128574582-4

Yazar : Şânizâde Ataullâh Efendi

Tercüme

Tedbîrü’l-memâlik ve’l-cihâd

Eser III.Selim’in emriyle Prusya kralı II.Friedrich'in Fransızca eserinin hicrî 1221 yılında yapılan genişletilmiş Türkçe tercümesidir. Müellif bu eseri Sultan III. Selim'in askerî alanda yaptığı Batı tarzı yenilikler konusunda ...

Şânizâde Ataullâh Efendi