Yazar : Şeyh Sadûk Kummî

Telif

Kitâbü's-sultân

Eserin günümüze ulaştığı ...

İbn Bâbeveyh Şeyh Sadûk Kummî

Telif

Kitâbü'ş-şûrâ

Eserin günümüze ulaştığı ...

İbn Bâbeveyh Şeyh Sadûk Kummî