Yazar : Hasan b. Ziyâd 

Telif

Kitâbü edebi'l-kadi

Eserin günümüze ulaştığı ...

Hasan b. Ziyâd