Yazar : Üskübî

Telif

Zahîrü’l-kudât

Eser Osmanlı devletindeki özellikle vakıf, vergi, arazi hukukuyla ilgili şeyhülislamların fetvalarından oluşan bazı kanunların müellif tarafından yapılan derlemesidir. Ayırca müellif esere kendi fetvalarını da ilave etmiştir. ...

Üskübî Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi