Yazar : Urmevî

Telif

Letâifü’l-hikme

Nazarî ve amelî hikmeti ele alan felsefî bir eserdir. Eserinin girişinde müellif, hicri 655 yılında Selçuklu sultânı II. İzzeddin Keykâvus’un yanında ona hizmet ettiği dönemlerde eseri kaleme aldığını ve ona ithaf ettiğini ...

Sirâceddîn el-Urmevî Urmevî Arabî Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi