Yazar : Mustafa Rüşdî el-Kütâhî.

Telif

Tuhfetü’l-mülûk ve’s-selâtin

Müellif bu eseri hicrî 1262 yılının Rebîülevvel ayında bir Pazartesi günü duhâ vaktinde tamamlamıştır. Bu eser siyâset konulu birçok eserden derlemelerin de olduğu önemli bir eserdir. Bunlar arasında özellikle Gazzâlî'nin ...

Rüşdî el-Kütâhî Mustafa Rüşdî Mustafa Rüşdî el-Kütâhî. Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi