Yazar : Mustafa b. Mustafa

Tercüme

Terceme-i usûlü’l-hikem fî nizâmi’l-âlem

Eser Hasan Kâfî b. Turhan b. Davud el-Akhisarî'nin (ö. 1025/1616) hicrî 1004 yılının Zilhicce ayında telif ettiği Usûlü’l-hikem fî nizâmi’l-âlem adlı Arapça eserinin Türkçe tercümesidir. Eser Türkçe olmakla birlikte ...

Mustafa b. Mustafa Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi