Yazar : Musannifek

Telif

Tuhfetü’l-vüzerâ

Müellif Edirne'de iken 12 Cemâziyelûlâ 861 tarihinde Perşembe günü kaleme aldığı bu eseri kendisini Fatih Sultan Mehmed'e takdim eden Mahmud Paşa'ya ithâfen kaleme almıştır. Eser bir mukaddime on bab ve bir hâtimeden müteşekkildir. ...

Musannifek Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Tuhfe-i Mahmûdiye

Mahmud Paşa’ya ithâfen yazıldığı için eser "Tuhfe-i Mahmûd-i Muhteşem" adıyla tanınmaya başlamıştır. Ancak eserin Şabanzâden Mehmed tarafından yapılan Tercüme-i tuhfe-i Mahmûd-i Muhteşem (İstanbul, Hac Salih Efendi ...

Musannifek Talik Topkapı Sarayı Müzesi