Yazar : Müneccimbaşı

Telif

Ahkâm-ı sultânî

Eserde güneş, ay ve yıldızların çeşitli mevsimlerdeki durumlarından hareketle sultânın, sadrazamın ve diğer devlet adamlarının yapması uygun olan şeyler belirtilmekte ve ilm-i nücûmla ilgili bazı bilgiler verilmektedir. Eser ...

Müneccimbaşı Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Şerh

Şerhu muhtasari'l-Adûdiyye fî'l-ahlâk

Adudüddîn el-Îcî'nin Risâle fî ilmi'l-ahlâk, Muhtasarü'l-ahlâk, el-Muhtasar fî ilmi'l-ahlâk adlarıyla anılan felsefî ahlâk eserinin ...

Müneccimbaşı Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi