Yazar : Mülakkab Receb

Telif

Âdâb-ı saltanat

Hükümdarlık âdâbı hakkında hükümdarlar için dînî, ahlâkî ve siyâsî konulara dair çeşitli hikayeler, nasihat üslubuyla kaleme alınmış bir eser olup hicrî 1030 tarihinde kaleme alınmıştır. Müellif eseri toplam üç bab ...

Mülakkab Receb Nesih Maksut Belen (Şahsî) Kütüphanesi