Yazar : Muhyiddîn Kâfiyecî

Telif

Seyfü’l-kudât ale’l-buḡât

Eser isminden de anlaşılacağı üzere kada/mahkeme/hukuk konularına değinmekte olup, hukuki ıstılahları, "hüküm"ü, hakimlikten sakındırma, hakimliğe tutunma ve hüküm vermeye teşvik etme vb. konuları içermektedir. Eser toplam üç ...

Kâfiyecî Muhyiddîn Kâfiyecî Nesih Laleli Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Seyfü’l-mülûk ve'l-hukkâm

Saltanat, hükümdarlar, emirlik ve halk vb. konulara değinen eser genel olarak üç ana bölümden oluşmaktadır. Eserin konuları ele alış biçiminde dikkat çeken bazı yönler vardır. İlk bölüm yönetim şekline dair olmakla birlikte ...

Kâfiyecî Muhyiddîn Kâfiyecî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi