Yazar : Muhammed el-Megili

Telif

Tâcüddîn fîmâ yecibü ʻale'l-mülûk ve's-selâtîn

Risâle fî umûri’s-saltana olarak da anılan bu eser isminden de anlaşılacağı üzere hükümdarlara, emirlere gerekli olan bazı hususları ihtiva eden bir kitap olup Kano Sultanı Muhammed Rumfa için kaleme alınmıştır. Eserine ...

Muhammed el-Megili