Yazar : Muhammed el-Hamîdî

Telif

ez-Zehebü'l-mesbûk fî va'zi'l-mülûk

Eserin günümüze ulaştığı ...

Muhammed el-Hamîdî