Yazar : Muhammed b. Yûsuf

Telif

Kitâbü'l-vülât ve'l-kudât

Eserin günümüze ulaştığı ...

Kindî Muhammed b. Yûsuf