Yazar : Muhammed b. Yahya es-Sürâka

Telif

Kitâbü'l-kadâ

Eserin günümüze ulaştığı ...

Muhammed b. Yahya es-Sürâka