Yazar : Muhammed b. Kinân

Telif

Hadâikü'l-yasmîn fî mustalahi kavânini'l-hulefâ ve'-selâtîn

Eser saltanat, devlet erkânı, sultân ve maiyeti, sultânın meclisi, bunların vazifeleri, idarî, askerî, hukukî, ilmî, tıbbî, dinî devlet erkânı, Yavuz Sultan Selim'in seferleri vb. konulara değinmektedir. Eser bir mukaddime, altı bab ...

Muhammed b. Kinân