Yazar : Muhammed b. Cerir

Telif

Delâilü'l-imâme

Eser genel olarak siyaset düşüncesindeki imamet bahsine ve özelde Hz. Fatıma ile ilgili rivayetlere, Hz. Ali ile olan yaşantısına, Hz. Hasan'dan itibaren el-İmâm el-Askerî'ye kadar olan imamların hayatlarına, vasıflarına, ...

Taberî Muhammed b. Cerir

Telif

Müsterşid fi imâmeti emîri'l-mü’minîn Ali b. Ebî Tâlib

Eser adından da anlaşılacağı üzere Hz. Ali'nin imâmetine dair oldukça geniş rivayetlere yer veren bir kitaptır. Hz. Ali'nin ashab ve peygamlerle ilişkisine, yaşadıkları bazı olaylara, Hz. Peygamberin Hz. Ali hakkındaki hadislerine, ...

Taberî Muhammed b. Cerir

Telif

Âdâbü'l-mülûk

Eserin günümüze ulaştığı ...

Taberî Muhammed b. Cerir