Yazar : Muhammed b. Ahmed b. el-Esbağ

Telif

Mücâlesetü'r-rüesâ

Eserin günümüze ulaştığı ...

Muhammed b. Ahmed b. el-Esbağ