Yazar : Muhammad b. Mehâsin

Telif

Tuhfetü'z-zamân ile'l-melik el-Muzaffer Süleymân

Eser adından da anlaşılacağı üzere el-Melik Muzaffer Sultan Süleyman'a hediye olarak kaleme alınmış bir nevi nasihat kitabıdır. Eser muhtemelen Sultan Süleyman'ın tahta geçtiği ilk yıllarda kaleme alınmıştır (1520-1524). Daha ...

Ensârî Muhammad b. Mehâsin Nationalbibliothek