Yazar : Muhakkık-ı Sânî

Telif

Kā'atü’l-lecâc fî (tahkîki) hilli’l-harâc

Kendi döneminde özellikle topraklar ve harâc arazileri konusunda bazı meselelerde cehalet içerisine düşüldüğünü belirten müellif insanların bu ve benzeri konularda haram ve helal bilmeden hareket ettiklerini dile getirerek bu konudaki ...

Kereki Muhakkık-ı Sânî