Yazar : Mevsilî

Telif

Âdâbü’l-mülûk bi’l-'adl

Eser toplam yüz elli beş babdan müteşekkil olan, geniş kapsamlı konuları ihtiva eden bir kitaptır. Müellif eseri neden "adl" şeklinde isimlendirdiğini ifade ederek esere giriş yapar. Çünkü ona göre adalet bütüp faziletleri toplar ...

Mevsilî İbnü’l-Halili’l-Hazînedâri’l-Urmevî Nesih Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi