Yazar : Mercümek Ahmed

Tercüme

Tercüme-i Kābusnâme

Eser Emîr Unsûrü'l-meâlî Keykâvûs b. İskender b. Kâbûs b. Veşmgîr tarafından oğlu Gîlân Şâh adına milâdî 1082 yılında kaleme alınan Kābusnâme adlı Farsça eserin Türkçe'ye tercümesidir. Bir mukaddime ve kırk dört ...

Mercümek Ahmed Nesih Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi