Yazar : Mehmed Emîn Behiç

Telif

Sevânihü’l-levâyıh

Orhan M. ÇOLAK, III. Selim’e takdim edilmiş lâyıhalar arasında yer alan bu eser hakkında eserin "devletin eski kanunlarının yenilenmesi, askerî ıslahat, sınaî ve zıraî kalkınma vs.nin icrasına dair tavsiyeleri hâvi" olduğunu ...

Mehmed Emîn Behiç Topkapı Sarayı Müzesi