Yazar : Mehmed b. İslâm Paşa

Telif

Şi‘âr-ı/Şeâ'ir-i selâtin-i İslâm

Eser genel olarak siyaset ve ahlâk alanına dair bir kitap olup, hükümdara olan ihtiyaç, imâret ve vezâret, adalet ve çeşitli ahlâkî erdemler vb. konulara değinmektedir. Müellif eserini oluştururken ayet ve hadislerden istifade etmiş; ...

Mehmed b. İslâm Paşa Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi