Yazar : Malatyavî

Tercüme

Ravzatü’l-ukûl

Müellifin Anadolu Selçuklu devleti döneminde (1192-1204) kâtiplik ve vezirlik hizmeti sunduğu Selçuklu hükümdarı Rükneddîn Süleyman Şah’a ithâfen kaleme aldığı bu eser Merzübân b. Rüstem’in Merzübânnâme adlı eserinin ...

Malatyavî