Yazar : Mahmud Raîf

Tercüme

Tableau des Nouveaux Reglements de'l'Empire

Müellifin Türkçesi Nümûne-i Menâzım-ı Cedîd-i Selîm Hânî olarak isimlendirilen eserinin başka biri tarafından yapılan Fransızca tercümesidir. Genel olarak III. Selim döneminin kararlarını, Nizâm-ı Cedîd'i özellikle Avrupa ...

Mahmud Raîf