Yazar : Mahmud Hamdi

Tercüme

Esrâr-ı siyâsiyât

Eserin girişinde yer alan "ifade-i mahsûsa" bölümüne göre eser Sultan II. Abdülhamid Han döneminde sultânın hilafetine faydası olması maksadıyla yine müellif tarafından sultana ithafen kaleme alınan Arapça risalenin herkesin ...

Mahmud Hamdi Talik İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi