Yazar : Mahmud b. Muhammed b. el-Hüseyin el-İsfahânî

Telif

Düstûrü'l-vüzerâ

Müellifin İsfehan'da iken kaleme aldığı bu Farsça eser genel anlamda vezirlik müessesi, vezirler ve sultânlarla olan ilişkileri vb. hususlara değinir. Eser bir mukaddime ve on babdan ...

Mahmud b. Muhammed b. el-Hüseyin el-İsfahânî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi