Yazar : İzzet Bey

Tercüme

Dürücü’d-dürer tercümesi

Bu eser mütercimin de girişinde belirtiği üzere Şihabeddîn Sühreverdî'nin Rükneddîn Kâdî'ye ithafen kaleme aldığı Dürc/Dürücü'd-dürer adlı Farsça eserin Türkçe tercümesidir. Mütercim eseri Sultan II. Abdülhamid Han'a ...

İzzet Bey