Yazar : İsmâil b. Ali

Telif

el-İstîfâʾ fi’l-imâme

Eserin günümüze ulaştığı ...

Nevbahtî İsmâil b. Ali

Telif

Kitâbü’l-Cümel fi’l-imâme

Eserin günümüze ulaştığı ...

Nevbahtî İsmâil b. Ali

Telif

et-Tenbîh fi’l-imâme

Eserin günümüze ulaştığı ...

Nevbahtî İsmâil b. Ali