Yazar : İsmail Hakkı b. Mehmed Bolevî

Telif

Miftâhü’s-sa‘âde fî dürri'l-meşvere

Müellif eserin girişinde Sultan Gazi Mahmud Adlî Hân'a (Sultan II. Mahmud) övgülerde bulunmuş, akabinde de eseri onun emrine itaat üzere kaleme alındığını belirtmiştir. Daha sonra müellif eserin "mukaddime" başlığını verdiği ...

İsmail Hakkı b. Mehmed Bolevî Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi