Yazar : İshak Hocası

Telif

Risâle fî âdâbi hidmeti’s-sultân

Genel olarak hukuk-âdâb-siyaset konularını (yaklaşık yüz civarı) soru cevap şeklinde her biri Farsça kaleme alınan on makalede anlatan bir eserdir. Eserin ulaşabildiğimiz tek nüshası olan İ.Ü. Türkçe Yazmalar nr. 02721'deki ...

İshak Hocası Nesih İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi