Yazar : İshak b. Sureyh

Telif

Kitâbü'l-harâc

Eserin günümüze ulaştığı ...

İshak b. Sureyh