Yazar : İhvân-ı Safâ

Telif

Risâle fî envâi's-siyâsiyyât

Kendilerini İhvân-ı Safâ olarak tanıtan ve tam adı İhvânü’s-Safâ ve Hullânü’l-Vefâ ve Ehlü’l-Adl ve Ebnâü’l-Hamd olarak geçen ve eserlerinde kendilerini belirtmeyip bir topluluk olarak gösteren bu grup dinî ve felsefî ...

İhvânü’s-Safâ İhvân-ı Safâ Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi