Yazar : İbrâhîm Müteferrika

Derleme

Terceme-i usûli'l-hikem fî nizâmi’l-ümem

Bazı kaynaklar eserin Üsûlü'l-hikem fî nizâmi'l-ümem adlı eserin tercümesi olduğunu belirtmektedir. Ancak müellifin eserin girişindeki ifadelerinden hareketle bu eserin bazı siyasi-askerî tarih kitapları, savaşla ilgili bazı ...

İbrâhîm Müteferrika Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi