Yazar : İbrâhîm b. Muhammed

Telif

Âdâbü’l-hilâfe ve esbâbü'l-hisâfe

Kanûnî Sultan Süleyman'a ithafen hilafet ve saltanat âdâbı hakkında on dört bâb ve bir hâtimeden müteşekkil olarak kaleme ...

İbrâhîm b. Muhammed Topkapı Sarayı Müzesi