Yazar : İbrâhîm b. Ebî Zeyd el-Hindî

Telif

İrşâdü'l-mülûk li-sedâdi's-sülûk

Siyaset ve ahlak konularının işlendiği bir eser olan bu kitap ağırlıklı olarak rivayetlerden müteşekkildir. Bu anlamda konular ayet, hadis, özlü sözler, şiir, hükemânın sözleri vb. üzerinden verilmektedir. Müellif toplamda beş ...

İbrâhîm b. Ebî Zeyd el-Hindî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi