Yazar : İbnüt-Tiktaka

Telif

Kitâbü’l-Fahrî fi’l-âdâbi’s-sultâniye ve’d-düveli’l-İslâmiyye

Moğol hükümdarı Gazan Han’ın Musul valisi Fahreddin İsa’ya ithafen kaleme alınan bu eser bir mukaddime ve iki fasıldan müteşşekildir. İlk fasılda yönetim ve siyaset konularına değinilirken ikinci bölümde çeşitli devletlere ...

İbnüt-Tiktaka