Yazar : İbnü'l-Mukaffa`

Telif

el-Edebü’l-vecîz li’l-veledi’s-sagīr

Müellifin oğluna ahlâkî öğütlerini âyet, hadis ve şiirlerle anlatan bir ...

İbnü'l-Mukaffa`

Telif

el-Edebü’l-kebîr

Eserde eskilere uyma, hükümdarın vasıfları ve âdâb-ı muâşeret ...

İbnü'l-Mukaffa` Talik Millet Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

el-Edebü's-sağîr

Aklın edebe ihtiyacı, nefs terbiyesi, din-akıl ilişkisi vb. konuları öğüt, vecize ve hikemiyat ile işlemiştir. Bir mukaddime ve tek bölümden ...

İbnü'l-Mukaffa`

Tercüme

Kelîle ve Dimne

Abdullah b. Mukaffa‘, Pehlevîce’den tercüme ettiği bu eser için, çeşitli yönlerden güzel nakiller, söz, hikâye ve misallerden oluştuğunu ve âlimlerin bilgilerinden istifade edilmesi için icat ettikleri bir vesile olduğunu, ...

İbnü'l-Mukaffa` Arabî Laleli Yazma Eser Kütüphanesi

Tercüme

Kitâbü’t-tâc fî sîreti Enûşirvân

Eser Nûşirevân’ın hükümdarlara dair çeşitli nasihatlerine değinen Farsça risâlenin Arapça tercümesidir. Müellifin eserlerine dair bilgiler veren İsmâil Durmuş eser hakkında ilaveten şu ifadelere yer vermektedir: "... İbn ...

İbnü'l-Mukaffa`

Telif

Kitâbu melik min mülûki'l-Fürs li-raiyyetihî

Fazıl Ahmed Paşa nr. 01608-024 nüshasına göre eser bir risale mahiyetinde olup doğrudan İbnü'l-Mukaffa'nın bir nakliyle başlar. Buna göre müellif Fars Hükemâsının dönemine yetişmiş bir grubun kendisine Fars hükümdarlarından ...

İbnü'l-Mukaffa` Nesih Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Yetîmetü’s-sultân

Hikmetli sözler ve ahlâkî öğütler içeren bir eserdir. Bunun yanında eser siyaset konularına, müslümanların liderinin değerine ...

İbnü'l-Mukaffa` Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi