Yazar : İbnü'l-Mübârek

Telif

Nasîhatnâme

Siyaset ve tıb içerikli bu eser hicrî 929 (1523) tarihinde Kânûnî Sultan Süleyman'a ithafen kaleme alınmıştır. Müellifin sultânlar için bazı nasihatlere yer verdiği bu eserde sağlık, hayat, ölüm, ilim, ulema, vezirler ve ...

Hakim Şah el-Kazvinî İbnü'l-Mübârek Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi