Yazar : İbnü'l-Kıftî

Telif

Esâsü's-siyâse

Eyyûbîler devleti sultânı Selahaddin-i Eyyûbî'nin oğlu Osman b. Yusuf Selahaddin el-Eyyûbî'ye ithafen el-Fâdıl el-Kâdî Abdürrahîm b. Ali el-Beysânî'nin teşvikiyle hicrî 589-596 tarihleri arasında Kahire'de telif ...

İbnü'l-Kıftî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi