Yazar : Ibnü’l-Kadrî

Tercüme-Kısmî

Risâle fī âdâbi'l-mülûk ve nesâyihi's-selâtîn

Eser özellikle Hüccetü'l-İslâm Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed et-Tûsî el-Gazzâlî'nin (ö. 505/1111) Selçuklu Sultanı Muhammed Tapar için kaleme aldığı Nasîhatü’l-mülûk adlı Farsça eserinin onun öğrencilerinden olduğu ...

Ibnü’l-Kadrî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi