Yazar : İbnu'l-Cezeri

Telif

Muhtârü'n-nasîha bi'1-edilleti's-sahîha

Dînî (fıkhî), siyâsî, hukûkî ve ahlâkî bazı konulara dair çeşitli nasihatleri ihtiva eden bir kitaptır. Eserine "bu rai ve raiyyenin uymaktan müstağni olamayacağı bir nasihattir.." şeklinde giriş yaparak başlayan müellif bu ...

İbnu'l-Cezeri