Yazar : İbn Yâkūt

Telif

Minhâcü'l-mülûk ve's-selâtîn fî umûri's-saltana

Eser Emir Bülğa'ya ithafen kaleme alınmış olup, Aristo, İskender, Nûirevan, Erdeşir, Eflatun'un sözlerine, çeşitli hikayalere ve coğrafi bölgelerin faziletileri vb. konulara değinmektedir. Bir mukaddime ve üç risaleden ...

İbn Yâkūt Neesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi