Yazar : İbn Sînâ

Telif

Risâle fi’s-siyâse

Klasik felsefî ahlak türü eserlerinde görülen "tedbîr" kavramının yerine ağırlıklı olarak "siyaset" kavramının kullanıldığı bu eserde müellif daha çok kişinin, kendisiyle, eşiyle, çocukları, hizmetçileri ile olan ...

İbn Sînâ Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi